Obserwuj

Co OBEJRZEĆ!

  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 80%
  • Liczba recenzji: 97 w tym 97 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 78
  • Liczba recenzji negatywnych: 19
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 59% wyżej, 18% niżej, 23% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.7 dla Operacja Anthropoid
  • Najniższa ocena: 1.3 dla Smoleńsk
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Warcraft: Początek

Recenzje