Obserwuj

Marcin Równicki

  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 77%
  • Liczba recenzji: 105 w tym 105 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 81
  • Liczba recenzji negatywnych: 24
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 57% wyżej, 17% niżej, 26% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.7 dla Operacja Anthropoid
  • Najniższa ocena: 1.3 dla Smoleńsk
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Warcraft: Początek

Recenzje