Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Piotr Pocztarek

UWAGA! Jeżeli jesteś Piotr Pocztarek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 63%
  • Liczba recenzji: 18 w tym 16 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 10
  • Liczba recenzji negatywnych: 6
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 56% wyżej, 6% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.5 dla Big Short
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Osaczona
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.5 dla Las samobójców

Recenzje