Obserwuj

Maciej Kowalczyk

UWAGA! Jeżeli jesteś Maciej Kowalczyk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 28 w tym 28 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 21
  • Liczba recenzji negatywnych: 7

Recenzje