Obserwuj

Anna Pietras

UWAGA! Jeżeli jesteś Anna Pietras, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 22 w tym 22 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 14
  • Liczba recenzji negatywnych: 8
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 64% wyżej, 27% niżej, 9% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Z daleka
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Piekło
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Piekło

Recenzje