Obserwuj

Adrian Bobrowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Adrian Bobrowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.5
  • Pozytywnych recenzji: 95%
  • Liczba recenzji: 185 w tym 82 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 78
  • Liczba recenzji negatywnych: 4

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 3 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.