Obserwuj

Karolina Pasternak

UWAGA! Jeżeli jesteś Karolina Pasternak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.7
  • Pozytywnych recenzji: 93%
  • Liczba recenzji: 28 w tym 15 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 14
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.7 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 67% wyżej, 20% niżej, 13% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Lady M.
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Bridget Jones 3
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Lady M.

Recenzje