Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Paweł Mossakowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Paweł Mossakowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.9
  • Pozytywnych recenzji: 53%
  • Liczba recenzji: 310 w tym 307 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 162
  • Liczba recenzji negatywnych: 145
  • Średnio ocenia: 0.3 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 24% wyżej, 40% niżej, 35% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.7 dla American Assassin
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.3 dla Król rozrywki

Recenzje