UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Wyborcza.pl (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.8
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 112 w tym 3 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.8 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 100% wyżej, 0% niżej, 0% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 8.3 dla Twój Simon
  • Najniższa ocena: 7.2 dla Małżeńskie porachunki
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.3 dla Twój Simon

Recenzje