Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Bartosz Staszczyszyn

UWAGA! Jeżeli jesteś Bartosz Staszczyszyn, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.1
  • Pozytywnych recenzji: 38%
  • Liczba recenzji: 29 w tym 29 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 11
  • Liczba recenzji negatywnych: 18
  • Średnio ocenia: 0.7 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 21% wyżej, 41% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Wojna
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Mumia
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Stado

Recenzje