Obserwuj

Bartosz Staszczyszyn

UWAGA! Jeżeli jesteś Bartosz Staszczyszyn, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.2
  • Pozytywnych recenzji: 48%
  • Liczba recenzji: 271 w tym 115 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 55
  • Liczba recenzji negatywnych: 60
  • Średnio ocenia: 0.6 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 29% wyżej, 37% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Wojna
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Miłość z netu
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Stado

Recenzje