Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z dlaStudenta.pl (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 77%
  • Liczba recenzji: 177 w tym 13 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 10
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 69% wyżej, 15% niżej, 15% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.5 dla Blade Runner 2049
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Listy do M. 3
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Listy do M. 3

Recenzje