Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 75%
  • Liczba recenzji: 114 w tym 8 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 6
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 75% wyżej, 13% niżej, 13% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.5 dla Blade Runner 2049
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Listy do M. 3
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Listy do M. 3

Recenzje