UWAGA! Jeżeli jesteś związany z dlaStudenta.pl (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 79%
  • Liczba recenzji: 209 w tym 14 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 11
  • Liczba recenzji negatywnych: 3
  • Średnio ocenia: 0.7 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 71% wyżej, 14% niżej, 14% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.5 dla Blade Runner 2049
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Listy do M. 3
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Listy do M. 3

Recenzje