Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
UWAGA! Jeżeli jesteś związany z dlaStudenta.pl (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 78%
  • Liczba recenzji: 146 w tym 9 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.7 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 78% wyżej, 11% niżej, 11% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.5 dla Blade Runner 2049
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Listy do M. 3
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Listy do M. 3

Recenzje