Obserwuj

Kacper Jasztal

UWAGA! Jeżeli jesteś Kacper Jasztal, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: ?
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 23 w tym 2 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 2
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.8 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 50% wyżej, 0% niżej, 50% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 7.0 dla Najlepszy
  • Najniższa ocena: 7.0 dla Najlepszy
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.0 dla Ach śpij kochanie

Recenzje