Gamerweb

  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 71%
  • Liczba recenzji: 14 w tym 14 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 10
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 50% wyżej, 14% niżej, 36% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Logan: Wolverine
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Ach śpij kochanie
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Ach śpij kochanie

Recenzje

Aktywne