Obserwuj

Gamerweb

  • Średnia ocena: 6.6
  • Pozytywnych recenzji: 76%
  • Liczba recenzji: 63 w tym 63 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 48
  • Liczba recenzji negatywnych: 15
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 64% wyżej, 12% niżej, 24% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Iniemamocni 2
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Ach śpij kochanie
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Player One

Recenzje