Obserwuj

niezależna

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z niezależna (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 86 w tym 6 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.8 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 83% wyżej, 17% niżej, 0% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Ostatnia rodzina
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Zaćma
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.0 dla Ojciec

Recenzje