Obserwuj

Marcin Prymas

  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 40 w tym 39 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 26
  • Liczba recenzji negatywnych: 13
  • Średnio ocenia: 0.5 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 42% wyżej, 38% niżej, 19% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Fokstrot
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Podwójny kochanek
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Podwójny kochanek

Recenzje