Jan Dąbrowski

 • Średnia ocena: 6.2
 • Pozytywnych recenzji: 66%
 • Liczba recenzji: 32 w tym 32 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 21
 • Liczba recenzji negatywnych: 11

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  4
 • 8
  4
 • 7
  7
 • 6
  6
 • 5
  4
 • 4
  4
 • 3
  3
 • 2
 • 1

Recenzje