Obserwuj

Jan Dąbrowski

  • Średnia ocena: 6.3
  • Pozytywnych recenzji: 72%
  • Liczba recenzji: 101 w tym 100 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 72
  • Liczba recenzji negatywnych: 28

Recenzje