Obserwuj

Tomasz Alicki

UWAGA! Jeżeli jesteś Tomasz Alicki, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 69%
  • Liczba recenzji: 52 w tym 52 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 36
  • Liczba recenzji negatywnych: 16
  • Średnio ocenia: 0.1 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 44% wyżej, 12% niżej, 44% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Nić widmo
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Emotki. Film
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Bright

Recenzje