Obserwuj

Dawid Kmieć

  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 63%
  • Liczba recenzji: 59 w tym 59 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 37
  • Liczba recenzji negatywnych: 22
  • Średnio ocenia: 0.7 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 29% wyżej, 41% niżej, 31% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Cicha noc
  • Najniższa ocena: 1.5 dla Botoks
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Toni Erdmann

Recenzje