Obserwuj

Pociąg do kina

  • Średnia ocena: 6.1
  • Pozytywnych recenzji: 63%
  • Liczba recenzji: 60 w tym 60 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 38
  • Liczba recenzji negatywnych: 22
  • Średnio ocenia: 0.6 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 28% wyżej, 40% niżej, 32% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Cicha noc
  • Najniższa ocena: 1.5 dla Botoks
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Toni Erdmann

Recenzje