Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Wojciech Kąkol

UWAGA! Jeżeli jesteś Wojciech Kąkol, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.8
  • Pozytywnych recenzji: 55%
  • Liczba recenzji: 369 w tym 365 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 201
  • Liczba recenzji negatywnych: 164
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 38% wyżej, 20% niżej, 42% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Charakter
  • Najniższa ocena: 2.0 dla The Legend of Awesomest Maximus
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Rekinado 3

Recenzje