Z dala od polityki

 • Średnia ocena: 5.9
 • Pozytywnych recenzji: 59%
 • Liczba recenzji: 260 w tym 257 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 151
 • Liczba recenzji negatywnych: 106

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  5
 • 8
  26
 • 7
  51
 • 6
  69
 • 5
  57
 • 4
  39
 • 3
  8
 • 2
  2
 • 1

Recenzje