Z dala od polityki

 • Średnia ocena: 6.0
 • Pozytywnych recenzji: 65%
 • Liczba recenzji: 197 w tym 194 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 126
 • Liczba recenzji negatywnych: 68

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  4
 • 8
  23
 • 7
  41
 • 6
  58
 • 5
  33
 • 4
  28
 • 3
  6
 • 2
  1
 • 1

Recenzje