Z dala od polityki

 • Średnia ocena: 6.1
 • Pozytywnych recenzji: 67%
 • Liczba recenzji: 159 w tym 156 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 104
 • Liczba recenzji negatywnych: 52

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  4
 • 8
  18
 • 7
  35
 • 6
  47
 • 5
  27
 • 4
  20
 • 3
  4
 • 2
  1
 • 1

Recenzje