Z dala od polityki

 • Średnia ocena: 6.1
 • Pozytywnych recenzji: 66%
 • Liczba recenzji: 168 w tym 165 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 109
 • Liczba recenzji negatywnych: 56

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  4
 • 8
  19
 • 7
  35
 • 6
  51
 • 5
  29
 • 4
  22
 • 3
  4
 • 2
  1
 • 1

Recenzje