Obserwuj

Z dala od polityki

  • Średnia ocena: 5.8
  • Pozytywnych recenzji: 57%
  • Liczba recenzji: 1126 w tym 1121 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 638
  • Liczba recenzji negatywnych: 483
  • Średnio ocenia: tak samo jak inne źródła
  • Poziom ocen: 43% wyżej, 17% niżej, 40% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Charakter
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Dark Watchers: The Women in Black
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.0 dla Botoks

Recenzje