Obserwuj

Jakub Izdebski

UWAGA! Jeżeli jesteś Jakub Izdebski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.8
  • Pozytywnych recenzji: 51%
  • Liczba recenzji: 39 w tym 39 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 20
  • Liczba recenzji negatywnych: 19
  • Średnio ocenia: 0.9 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 33% wyżej, 46% niżej, 21% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.5 dla Sieranevada
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Listy do M. 3
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Zwariować ze szczęścia

Recenzje