Obserwuj

Łukasz Jakubiak

UWAGA! Jeżeli jesteś Łukasz Jakubiak, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.2
  • Pozytywnych recenzji: 76%
  • Liczba recenzji: 21 w tym 21 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 16
  • Liczba recenzji negatywnych: 5

Recenzje