Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Maciej Niedźwiedzki

UWAGA! Jeżeli jesteś Maciej Niedźwiedzki, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 78%
  • Liczba recenzji: 61 w tym 60 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 47
  • Liczba recenzji negatywnych: 13
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 58% wyżej, 23% niżej, 19% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Klient
  • Najniższa ocena: 2.0 dla Jej twarz
  • Najbardziej odrębna ocena: 2.0 dla Gdzie jest Dory

Recenzje