Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Bartłomiej Paszylk

  • Średnia ocena: 5.7
  • Pozytywnych recenzji: 53%
  • Liczba recenzji: 45 w tym 45 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 24
  • Liczba recenzji negatywnych: 21
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 42% wyżej, 27% niżej, 31% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.3 dla Lament
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Naznaczony: Ostatni klucz
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.3 dla Pierwszy śnieg

Recenzje