Obserwuj

Bartłomiej Paszylk

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Bartłomiej Paszylk (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 68%
  • Liczba recenzji: 71 w tym 71 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 48
  • Liczba recenzji negatywnych: 23

Recenzje