Obserwuj

Michał Degórski

UWAGA! Jeżeli jesteś Michał Degórski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.5
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 14 w tym 14 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 9
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.4 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 31% wyżej, 31% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.3 dla Manchester by the Sea
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Mediterranea
  • Najbardziej odrębna ocena: 4.0 dla Selma

Recenzje