Obserwuj

Filmoskop Toruński CSF

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Filmoskop Toruński CSF (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.8
  • Pozytywnych recenzji: 85%
  • Liczba recenzji: 33 w tym 33 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 28
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 66% wyżej, 16% niżej, 19% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Wyznania mordercy
  • Najniższa ocena: 4.7 dla Śmietanka towarzyska
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Planetarium

Recenzje