Obserwuj

Adam Grochocki

UWAGA! Jeżeli jesteś Adam Grochocki, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 98 w tym 45 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 29
  • Liczba recenzji negatywnych: 16

Recenzje

Wyświetlasz recenzje bez 5 duplikatów. Możesz wyświetlić wszystkie recenzje.