Obserwuj

Warszawa.pl

UWAGA! Jeżeli jesteś związany z Warszawa.pl (np. recenzent, redaktor, webmaster), to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego źródła (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.0
  • Pozytywnych recenzji: 64%
  • Liczba recenzji: 138 w tym 121 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 77
  • Liczba recenzji negatywnych: 44
  • Średnio ocenia: 0.2 niżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 44% wyżej, 32% niżej, 24% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Mężczyzna imieniem Ove
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Obcy: Przymierze
  • Najbardziej odrębna ocena: 1.0 dla Toni Erdmann

Recenzje