Teraz możesz założyć konto i korzystać z nowych funkcji serwisu.
Obserwuj

Tobiasz Dunin

UWAGA! Jeżeli jesteś Tobiasz Dunin, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.1
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 6 w tym 6 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 50% wyżej, 33% niżej, 17% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Detroit
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Niezwyciężony
  • Najbardziej odrębna ocena: 5.5 dla Maudie

Recenzje