Obserwuj

Angelika Ogrocka

UWAGA! Jeżeli jesteś Angelika Ogrocka, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 6 w tym 6 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 50% wyżej, 17% niżej, 33% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.3 dla Atak paniki
  • Najniższa ocena: 5.0 dla Tomb Raider
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.3 dla Atomic Blonde

Recenzje