Obserwuj

Hubert Sosnowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Hubert Sosnowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.6
  • Pozytywnych recenzji: 90%
  • Liczba recenzji: 12 w tym 10 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 9
  • Liczba recenzji negatywnych: 1

Recenzje