Dariusz Filipek

  • Średnia ocena: 6.4
  • Pozytywnych recenzji: 78%
  • Liczba recenzji: 10 w tym 9 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 7
  • Liczba recenzji negatywnych: 2
  • Średnio ocenia: 0.2 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 71% wyżej, 0% niżej, 29% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Thor: Ragnarok
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Sweet, Sweet Lonely Girl
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Gra Geralda

Recenzje

Aktywne