Obserwuj

Łukasz Radecki

UWAGA! Jeżeli jesteś Łukasz Radecki, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.0
  • Pozytywnych recenzji: 83%
  • Liczba recenzji: 37 w tym 29 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 24
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.3 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 46% wyżej, 19% niżej, 35% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.5 dla Wołyń
  • Najniższa ocena: 3.3 dla Transformers: Ostatni Rycerz
  • Najbardziej odrębna ocena: 7.0 dla Dom zbrodni

Recenzje