Obserwuj

Karol Barzowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Karol Barzowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.4
  • Pozytywnych recenzji: 88%
  • Liczba recenzji: 85 w tym 32 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 28
  • Liczba recenzji negatywnych: 4
  • Średnio ocenia: 0.9 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 85% wyżej, 0% niżej, 15% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Służące
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Żegnaj Christopher Robin
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Kot Bob i ja

Recenzje