Obserwuj

Paulina Adamczyk

UWAGA! Jeżeli jesteś Paulina Adamczyk, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.9
  • Pozytywnych recenzji: 72%
  • Liczba recenzji: 30 w tym 18 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 13
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.6 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 31% wyżej, 15% niżej, 54% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla Nietykalni
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Niewierni
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Niewierni

Recenzje