Obserwuj

Andrzej Bukowiecki

UWAGA! Jeżeli jesteś Andrzej Bukowiecki, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.5
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 4 w tym 4 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: tak samo jak inni krytycy
  • Poziom ocen: 0% wyżej, 0% niżej, 100% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 8.0 dla W sieci pająka
  • Najniższa ocena: 7.0 dla Wierny ogrodnik
  • Najbardziej odrębna ocena: ?

Recenzje