Obserwuj

Tomasz Bot

UWAGA! Jeżeli jesteś Tomasz Bot, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.8
  • Pozytywnych recenzji: 96%
  • Liczba recenzji: 28 w tym 25 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 24
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 75% wyżej, 0% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Trainspotting
  • Najniższa ocena: 4.0 dla Cicha noc, śmierci noc 2
  • Najbardziej odrębna ocena: 10.0 dla Trainspotting

Recenzje