Obserwuj

Multikino

  • Średnia ocena: 8.2
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 111 w tym 26 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 26
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 1.1 wyżej niż inne źródła
  • Poziom ocen: 88% wyżej, 0% niżej, 12% tak samo jak inne źródła
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Zimna wojna
  • Najniższa ocena: 6.5 dla Liga Sprawiedliwości
  • Najbardziej odrębna ocena: 8.0 dla Rampage: Dzika furia

Recenzje