Obserwuj

Konrad Chwast

UWAGA! Jeżeli jesteś Konrad Chwast, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.8
  • Pozytywnych recenzji: 80%
  • Liczba recenzji: 5 w tym 5 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 1
  • Średnio ocenia: 0.6 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 80% wyżej, 20% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Ikar
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Ach śpij kochanie
  • Najbardziej odrębna ocena: 3.0 dla Ach śpij kochanie

Recenzje