Obserwuj

Krzysztof Walecki

UWAGA! Jeżeli jesteś Krzysztof Walecki, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.2
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 224 w tym 154 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 103
  • Liczba recenzji negatywnych: 51

Recenzje