Obserwuj

Wojciech Kominek

UWAGA! Jeżeli jesteś Wojciech Kominek, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.6
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 4 w tym 4 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 4
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 50% wyżej, 25% niżej, 25% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Deadpool 2
  • Najniższa ocena: 6.5 dla Czarna Pantera
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Deadpool 2

Recenzje