Obserwuj

Mariusz Kraszewski

UWAGA! Jeżeli jesteś Mariusz Kraszewski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.4
  • Pozytywnych recenzji: 38%
  • Liczba recenzji: 8 w tym 8 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 3
  • Liczba recenzji negatywnych: 5
  • Średnio ocenia: 0.1 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 38% wyżej, 25% niżej, 38% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 9.0 dla Autopsja Jane Doe
  • Najniższa ocena: 3.0 dla Ostatnia klątwa
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Autopsja Jane Doe

Recenzje