Obserwuj

Jarosław Kowal

UWAGA! Jeżeli jesteś Jarosław Kowal, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 7.0
  • Pozytywnych recenzji: 81%
  • Liczba recenzji: 104 w tym 101 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 82
  • Liczba recenzji negatywnych: 19
  • Średnio ocenia: 0.4 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 61% wyżej, 15% niżej, 24% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Mordercze klowny z kosmosu
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Czuwaj
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Cult of Chucky

Recenzje