Obserwuj

Jarosław Kowal

UWAGA! Jeżeli jesteś Jarosław Kowal, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.9
  • Pozytywnych recenzji: 79%
  • Liczba recenzji: 120 w tym 117 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 93
  • Liczba recenzji negatywnych: 24
  • Średnio ocenia: 0.5 wyżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 65% wyżej, 13% niżej, 22% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 10.0 dla Mordercze klowny z kosmosu
  • Najniższa ocena: 1.0 dla Czuwaj
  • Najbardziej odrębna ocena: 9.0 dla Cult of Chucky

Recenzje