Obserwuj

Karol Kopańko

UWAGA! Jeżeli jesteś Karol Kopańko, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 6.7
  • Pozytywnych recenzji: 67%
  • Liczba recenzji: 13 w tym 12 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 8
  • Liczba recenzji negatywnych: 4

Recenzje