Obserwuj

Stanisław Chludziński

  • Średnia ocena: ?
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 1 w tym 1 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 1
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 0.8 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 0% wyżej, 100% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 6.5 dla Deadpool 2
  • Najniższa ocena: 6.5 dla Deadpool 2
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.5 dla Deadpool 2

Recenzje