Obserwuj

Marcin Stasiowski

UWAGA! Jeżeli jesteś Marcin Stasiowski, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: 5.0
  • Pozytywnych recenzji: 41%
  • Liczba recenzji: 599 w tym 599 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 248
  • Liczba recenzji negatywnych: 351

Recenzje