Obserwuj

Marlena Małecka

UWAGA! Jeżeli jesteś Marlena Małecka, to możesz uzyskać dostęp do panelu administracyjnego krytyka (umożliwia m.in. dodawanie bieżących i archiwalnych recenzji). Skontaktuj się z nami lub dowiedz się więcej.
  • Średnia ocena: ?
  • Pozytywnych recenzji: 100%
  • Liczba recenzji: 2 w tym 1 z oceną
  • Liczba recenzji pozytywnych: 1
  • Liczba recenzji negatywnych: 0
  • Średnio ocenia: 1.0 niżej niż inni krytycy
  • Poziom ocen: 0% wyżej, 100% niżej, 0% tak samo jak inni krytycy
  • Najwyższa ocena: 6.0 dla Król rozrywki
  • Najniższa ocena: 6.0 dla Król rozrywki
  • Najbardziej odrębna ocena: 6.0 dla Król rozrywki

Recenzje