Ala Cieślewicz

 • Średnia ocena: 6.9
 • Pozytywnych recenzji: 90%
 • Liczba recenzji: 89 w tym 20 z oceną
 • Liczba recenzji pozytywnych: 18
 • Liczba recenzji negatywnych: 2

Szczegóły

Rozkład ocen

 • 10
 • 9
  1
 • 8
  5
 • 7
  9
 • 6
  3
 • 5
  1
 • 4
 • 3
  1
 • 2
 • 1

Recenzje